Tilbake til startsiden

Paradisbukta naturreservat

Paradisbukta naturreservat ble opprettet i 2008 og omfatter ca. 32 dekar (mål), herav 15 dekar landareal. Reservatet består av en grunn bukt med gjørmebunn på østsiden av Grimsøya.

Formålet er å bevare et tilnærmet urørt marint gruntvannsområde, samt strandeng og kalktørreng med tilhørende plante- og dyreliv. Området har stort biologisk mangfold og utgjør en spesiell og egenartet naturtype; en av de få gjenværende slike lokaliteter i Oslofjorden.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Paradisbukta naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk