Tilbake til startsiden

Kalkovner ved Ommen

Se også detaljkart


Navnet Ommen, som brukes om dette området, viser til at det lå kalkovner her. Kulturminnesøk viser to steder med kalkovnrester. Disse er avmerket på detaljkartet.
Kalkbrenning ble drevet fra omkring år 1300 til omkring 1860.

Den vestre kalkovnen sto nær sjøkanten.
Kulturminnesøk står denne beskrivelsen (noe redigert):
"Dette er en klart markert og rund voll med krater i midten. Diameteren i krateret er ca. 4 m og dybden 1−2 m. Muren er synlig enkelte steder i krateret. Vollens diameter er ca. 9 m og høyden er ca. 1 m. Uttak i vestre del. Kalkovnen har tilhørt den nå nedlagte "søndre gård på øya."

Den østre kalkovnen lå lengre fra sjøen. Restene etter denne er mindre tydelige.
Kulturminnesøk står denne beskrivelsen (noe redigert):
"Dette er en lang voll med åpning mot vest. Den er klart markert og steinblandet. Slaggrester er synlige."

Det finnes også kalkbrudd i området.

Kalkovnrestene ble påvist av ingeniør F. Kinck-Hansen på Vestre Jong."

Ommen var også navnet på en husmannsplass i området.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilder:

Kulturminnesøk (Om vestre kalkovn)

Kulturminnesøk (Om østre kalkovn)

Eggen, Arnljot. (1960). Snarøya før og nå. Snarøen vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

 

Dette er trolig rester etter den vestre kalkovnen. Se detaljkart. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Her har det trolig vært et kalkbrudd der de hentet kalkstein til kalkovnene. Se detaljkart. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning