Tilbake til startsiden

Oksenøya skole. Treklang

Se også detaljkart

Adressen er Forneburingen 78. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 1004)

Oksenøya skole er en barneskole som ble etablert i 2019 med ett elevtrinn. Da holdt den til i en paviljong i skolegården på Storøya skole. Der holdt Oksenøya skole til frem til august 2022, da den flyttet inn i eget, nytt bygg.

Skolen hadde våren 2023 290 elever på 1.–4. trinn.
Skolen skal øke kapasiteten til å bli en 5-parallell barneskole som kan ta imot 1000 elever innen høsten 2025.

Storøya og Oksenøya skoler har felles inntaksområde, og nærskoleprinsippet gjelder om det blir begrensede skoleplasser på en av skolene. Det er ellers fritt skolevalg i Bærum kommune.

I forbindelse med åpningen av skolen, ble skolebygningen av organisasjonen Arkitekturopprøret kritisert for å "fremstå som en boligblokk". Meningene var delte, og kritikken gikk på det utvendige.

Treklang
Oksenøya skole er en del av prosjektet Treklang som består av barnehage, skole og sykehjem. 
I prosjektet inngår også en flerbrukshall med turnfasiliteter og en fotballbane.

Treklang skal være et forbildeprosjekt, også kalt FutureBuilt. Utslippene av klimagasser skal være lavt innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Senteret skal til sammen ha et nært 0-energinivå. I tillegg skal Treklang bidra til et godt miljø for brukere og innbyggere.


Kilder:

Wikipedia

Oksenøya skole

Budstikka 8. september 2022

 

 

 

 

Treklang 2023. Treklang består av Oksenøya skole
(til høyre), sykehjem
(til venstre) og barnehage (kan skimtes lengst bak i midten). Bygningene vises på plakaten til høyre.

Foto: Knut Erik Skarning
Oksenøya skole 2023. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Oksenøya Barnehagen 2023. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Oksenøya sykehjem 2023. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning