Tilbake til startsiden

Møkkalassene naturreservat

Møkkalassene naturreservat ble opprettet i 1978 og omfatter 19 dekar (mål), hvorav mesteparten er sjøareal. Reservatet omfatter de tre holmene kalt Møkkalassene med tilliggende skjær og tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca. 50 m fra land. Det er ilandstigningsforbud i perioden 15. april−15. juli. Møkkalassene er en av de viktigste sjøfuglkoloniene i Indre Oslofjord.

Formålet med fredningen av Møkkalassene er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Skjærene huset tidligere en stor hekkende bestand av hettemåke, som hadde nedgang fra 1989. I 2005 var hettemåkebestanden på vei opp igjen. I tillegg har bestandene av gråmåke, makrellterne, og ærfugl blitt større.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

Møkkalassene naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk