Lagmannsholmen naturreservat

 

Lagmannsholmen naturreservat ble opprettet i 1988 og består av Lagmannsholmen, samt en del av strandsonen innenfor. Området er ca. 5 dekar (mål).

Området ble fredet for å verne om livsmiljøet for plante- og dyrelivet, særlig viktig var hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

Området har også et geologisk verneformål. Det er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Et viktig lagprofil gjennom øverste del av den geologiske tidsepoken mellomordovicium (for omkring 450 millioner år siden) vises her. Lokaliteten har høy forskningsverdi. De samme lagene vises også i Kongshavn naturminne syd på Snarøya. men miljøet har vært forskjellig, noe som gjenspeiles i innholdet av fossiler.

Lagmannsholmen hadde tidligere en svært stor hettemåkekoloni på opptil 350 hekkende par. Senere var det en nedgang i hettemåkebestanden i fjorden. I 2005 var det registrert hekking av 155 hettemåkepar på Lagmannsholmen. I tillegg var det noen par med fiskemåke og makrellterne.

Det er ilandstigningsforbud og ferdselsforbud i perioden 15. april−15. juli.


Kilde:

Lokalhistoriewiki 

 

 

Lagmannsholmen naturreservat. Kilde: Bærumskart

 

Vi ser Lagmannsholmen til venstre for badehuset til Villa Hareløkken.
Bildet er tatt i 2009. Foto: Kjell Hernes
Tilbake til startsiden