Krigsminner ved Oksenøyveien

Ved Oksenøyveien lå i 2019 to murflater (den ene ble fjernet i 2021) som skal være fra andre verdenskrig (1940−1945) da tyskerne drev flyplassen. Sannsynligvis har det vært tunnelinnslag her. Det kan også ha vært tilfluktsrom. Det er vanskelig å si hvor langt inn i fjellet hulrommene fortsetter.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

På nordsiden av veien ser man denne murflaten. Bildet er tatt 2019. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning

På sydsiden av veien så man denne murflaten i 2019. Sett fra nordøst
I forbindelse med bygging av ny E18 i 2021, ble det meste av kollen med murflaten sprengt bort. Da kunne man se at det fortsatte et hulrom innover på baksiden av murflaten. Se bildene nedenfor. Noen dager før bildene nedenfor ble tatt var det en ståldør i murveggen inne i fjellet.
Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

Tilbake til startsiden