Tilbake til startsiden

Krigsminner ved klubbhuset til Snarøya sportsklubb

Se også detaljkart

Under andre verdenskrig (1940−1945) bygget tyskerne en bunker og andre forsvarsanlegg, som kan være maskingeværstillinger, på den avlange kollen rett ved klubbhuset til Snarøya sportsklubb.

Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Bærumskart

 

 

 

 

 

Bunkeren som ligger midt på kollen. Sett fra nord. Bildet er tatt 2018.
Foto: Knut Erik Skarning
Det ligger flere krigsminner på kollen ved klubbhuset midt i bildet. Sett fra sydvest.
Bildet er tatt i 2018. Kilde: Google Earth
Klubbhus
Kolle med krigsminner