Tilbake til startsiden

Kongshavn naturminne 

Se også detaljkart

Kongshavn naturminne ble opprettet i 1988 og er vernet som geologisk naturminne. Det består av en liten odde som stikker ut i den vestre delen av Kongshavnområdet. Et viktig lagprofil gjennom øverste del av den geologiske perioden mellomordovicium (for omkring 450 millioner år siden) er vist i denne lokaliteten. Området har stor forskningsverdi. De samme lagene vises også i Lagmannsholmen naturreservat. Selv om de to lokalitetene ligger nær hverandre, har miljøet vært forskjellig. Dette gjenspeiles i innholdet av fossiler.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

Kongshavn naturminne. Kilde: Kulturminnesøk
Kongshavn naturminne ligger til høyre for festet til hengebroen, foran i bildet. Fjellet her består av skråttstilte lag. Bildet er tatt i 2015 fra sydvest. Foto: Kjell Hernes
Tilbake til startsiden