Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Adressen er Tornsangerveien 29. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 101)

Flyaktiviteten ved Lilleøya kan spores tilbake til 1925, da nyutdannet flyger Alf Gunnestad landet med et Strehla-fly med ski på isen i Holtekilen. Fra 1927 og utover på 1930-tallet drev han og kaptein Feiring Fornebu Flyselskap med to fly på Lilleøya; på ski om vinteren og på flottører om sommeren. Strand Restaurant fungerte som kontor for selskapet. Restene av grunnmuren til hangaren deres finnes fortsatt på vestsiden av odden (se detaljkart).

I 1945 flyttet Gunnestad sjøflyaktiviteten til sin nåværende lokalitet, og fikk oppført en hangar der. Litt senere kom flykonstruktør Kristiansen til Kilen, og I 1956 kom mekaniker Gunnar Bakke også dit. Bakke ble etter hvert en levende legende. Han var alltid til stede og holdt knallhard disiplin på sjøflygerne. Han reparerte, restaurerte og bygget rot- og dukfly i en imponerende takt, med god hjelp av sveiser Andreassen på Fornebu.

Omkring 1970 overtok Oslo Lufthavn Fornebu som eier av området. Nytt klubblokale ble bygget i 1978, og hangaren fikk en nødvendig oppussing våren 1985.

Da flyklubbene på Fornebu måtte flytte til Kjeller i 1998, var det naturlig nok umulig for sjøflyene å følge med. Sjøflygruppen på Lilleøya skiftet da navn til Kilen Sjøflyklubb.

I 2022 var klubben svært aktiv med sine litt over 100 medlemmer, og den regnes som en av Nordens største sjøflyklubber. Her møtes medlemmer på tvers av generasjoner med felles interesse og lidenskap for luftfart og sjø.
Det er ca. 17 fly som har tilhold i Kilen i løpet av en sesong, hvorav ett er klubbens skolefly.

Ved klubben finnes et eget drivstoffanlegg, en hangar for oppbevaring og mindre reparasjoner, flytebrygger og et klubbhus hvor det organiseres møter, dugnader og andre sosiale aktiviteter.


Kilder:

Flere minner fra Snarøen. Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter 2011

Kilen Sjøflyklubb

 

  

 

 

Kilen sjøflyklubb
Kilen Sjøflyklubb omkring 1960. Sett fra syd.
Kilde:
Flere minner fra Snarøen. Lokalhistorielaget ved Snarøya seniorsenter 2011
Kilen Sjøflyklubb 2011. Sett fra sydøst. Foto: Kjell Hernes
Kilen Sjøflyklubb 2008. Sett fra vest. Foto: Kjell Hernes
Over: Ruin etter en tidligere hangar til sjøflyklubben som da den lå ved Holtekilen.
Sett fra nordøst
Til høyre: Ruinen sett fra øst.

Se detaljkart Bildet er tatt i 2023.
Foto: Knut Erik Skarning
Kilen Sjøflyklubb 2022. Kilde: kart.1881.no
Kilen Sjøflyklubb 2019. Kilde: kart.1881.no