Hulebunker ved Strøm gård

På sydsiden av Strømstangveien ligger en bunker fra andre verdenskrig (1940−1945) da tyskerne drev flyplassen på Fornebu. Bunkeren omfatter en tunnel gjennom åsen. På det øverste bildet ser vi hvor tunnelen går inn i fjellet på sydsiden av åsen, ikke så langt fra der Strøm gård lå.

Tunnelåpningene ligger på privat grunn.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Her ser vi bunkeråpningen på sydsiden av åsen. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Inne i bunkeren. Foto: Knut Erik Skarning
Åpningen ut mot Strømstangveien er stengt med en ståldør. Sett fra nord.
Foto: Kjell Hernes 2023
Tilbake til startsiden