Hulebunker ved Strøm gård

På sydsiden av Strømstangveien ligger en bunker fra andre verdenskrig (1940−1945) da tyskerne drev flyplassen på Fornebu. Bunkeren er en 80−100 meter lang tunnel gjennom åsen. På det nestøverste bildet ser vi hvor tunnelen går inn i fjellet på sydsiden av åsen, ikke så langt fra der Strøm gård lå.

Blant høyere befal i Luftwaffe var det mange som etablerte seg i boliger både på Strømstangen og Langodden. Hulebunkeren er antatt å ha tjent som et tilfluktsrom for disse.

Bunkeren var tidligere delt inn i seksjoner/sluser av betongvegger med dører som nå er borte. Gamle kroker etter telegrafistkabler/strømkabler er fremdeles synlige. Hulen har ingen store lagringsrom.

Tunnelåpningene ligger på privat grunn.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Her ser vi bunkeråpningen på sydsiden av åsen. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Inne i bunkeren. Foto: Knut Erik Skarning
Åpningen ut mot Strømstangveien er stengt med en ståldør. Sett fra nord.
Foto: Kjell Hernes 2023
Tilbake til startsiden
Bunkeren er markert med blå strek. Kilde: Kulturminnesøk