Nonnekolster og hulebunker ved Fürstlia

Det lå tidligere et nonnekloster på toppen av fjellet vi ser her. Nonnene hørte til ordenen
St. Josephsøstrene.

Hulebunkeren ligger inne i fjellet, og er fra andre verdenskrig (1940−1945) da tyskerne drev flyplassen på Fornebu. Den er hesteskoformet, og har store rom langt inne i fjellet. Hulen er delt inn i seksjoner/sluser og har fremdeles gamle telegrafistkabler hengende i taket. Inngangen er forsøkt sperret og gjemt av trestokker, stein og jordmasser. Bunkeren fremstår som et tilfluktsrom og har antagelig hatt sammenheng med en skytterstilling / kanonbatteri enten i Ropernveien eller på Fürstlia.

Bunkeren ligger på en privat eiendom.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

Ved den lilla markeringen ligger en hulebunker. Kilde: Kulturminnesøk
Tilbake til startsiden