Nonnekolster og hulebunker ved Fürstlia

Det lå tidligere et nonnekloster på toppen av fjellet vi ser her. Nonnene hørte til ordenen
St. Josephsøstrene.

Hulebunkeren ligger inne i fjellet, og er fra andre verdenskrig (1940−1945) da tyskerne drev flyplassen på Fornebu. Den er hesteskoformet, og har store rom langt inne i fjellet. Hulen er delt inn i seksjoner/sluser og har fremdeles gamle telegrafistkabler hengende i taket. Inngangene er forsøkt sperret og gjemt av trestokker, stein og jordmasser. Bunkeren fremstår som et tilfluktsrom og har antagelig vært tilknyttet en skytterstilling/et kanonbatteri enten ved Ropernveien eller ved Fürstlia.

Bunkeren ligger på en privat eiendom.


Se egen omtale av Krigsminner på Fornebu og Snarøya. Bærum kommune

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 

 

 

Ved den lilla markeringen ligger en hulebunker. Kilde: Kulturminnesøk
Tilbake til startsiden
Bunkeren ligger rett vest for husene i Fyrstveien 55 og 57. Kilde: kart.1881.no
Åpning for bunkeren
Åpning for bunkeren