Tilbake til startsiden

Geitholmen naturreservat

Geitholmen naturreservat ble opprettet 2008 og omfatter 5 dekar (mål) landareal. Formålet med fredningen er å bevare et spesielt naturområde med en tilnærmet urørt og rik kalktørreng med stor botanisk verdi, samt en verdifull strandeng. Området har også en interessant insektfauna.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Geitholmen naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk