Tilbake til startsiden

Gamle bygninger i Strømstangveien

 

Se også detaljkart

I Strømstangveien 13 står en privat samling av gamle bygninger som er flyttet fra ulike steder i Norge. Bygningene er fra 1700- og 1800-tallet.


Bruk av Bærumskart for å finne opplysninger om hver enkelt av bygningene.
Klikk på denne lenken: Bærumskart. Nå kommer man til et kart. Klikk på "Kartlag" øverst til venstre. Fjern haken som står ved "Grunnkart" på høyre side ved å klikke på haken. Sett hake ved "Kulturminnevern" ved å klikke i firkanten. Klikk på pila (haken) foran "Kulturminnevern". Nå merker man "Nyere tids kulturminner" ved å klikke i "øyet" til høyre. Man forflytter seg til ulike områder ved å holde venstre museknapp nede og "dra" i kartet. Flytt kartet til du kommer til de aktuelle husene. Man bør forstørre kartet mye ved å klikke på "+" nede til høyre. Klikk på de lilla trekantene som står på husene. Da vil man til høyre se informasjon om husene.
Man kan også klikke på SEFRAK nederst til høyre og finne enda mer informasjon i Sefrakregisteret.

 

 

 

 

 

 

 

Gamle bygninger i Strømstangveien fotografert 2018. Foto: Knut Erik Skarning