Tilbake til startsiden

Fornebu arbeidsleir. Fangeleiren ved Oksenøen Bruk

Se også detaljkart

Under andre verdenskrig, på slutten av 1940, opprettet tyskerne en leir for russiske krigsfanger ved Oksenøen Bruk. I 1944 ble leiren betegnet som en underavdeling av fangeleiren ved Grini. Fra da av ble det også innsatt norske og tyske fanger. Leiren besto av 20 åttekantete brakker med køyesenger. Brakkene var bygget av finerplater. Det var plass til 15 mann i hver brakke. På det meste huset leiren 400 fanger.
Tidsvitner forteller om en forferdelig stank fra leieren når man gikk forbi. Man antar at sanitærforholdene var svært enkle.

Fangeleiren var en utestasjon underlagt Grini fangeleir.

Mange av byggearbeidene som tyskerne foretok seg på Fornebu ble utført av fangene

Om vinteren besto fangenes arbeid blant annet i å tråkke rullebanene på flyplassen etter snøfall.

Bjørn Føyn, som var fange i leiren fra høsten 1943, har skrevet en artikkel om livet i leiren (se referanse nedenfor). Han forteller at fangene her var ansett for å være mindre farlige. De ble satt til å anlegge veier og oppstillingsplasser for fly. Det var trangt i brakkene, og maten var dårlig, men de ble behandlet relativt pent. De fikk blant annet lov å bygge en egen badstue.

Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Bærum bibliotek

Lokalhistoriewiki

Føyn, Bjørn. (2015). Fornebu arbeidsleir. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 55

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

 

 

 

Fangeleiren lå rett foran den store driftsbygningen på Oksenøen Bruk. Sett fra nord. Bildet er tatt i 1945. Kilde: Bærum bibliotek
Slik ser det ut i dag (2019) der fangeleiren lå. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning