Tilbake til startsiden

Detaljkart for området nordøst på Fornebu

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Telenor Arena
Aker Solutions
Portnerboliger til Munkebakken
Fornebu (Fornebo). Hovedbygning
Munkebakken
Parkveien
Tuft etter badehus
Telenor
Bunkeranlegg lå under denne bygningen
Villa Hareløkken
Villa Birkeli
Cafe Caravelle
Brannstasjon
Kontrolltårnet
Hangar og verksteder
Fornebuporten
Badehus
Kilde: norgeskart.no
Aker Solutions
Diamanten
Her lå portnerbolig for Fornebo hovedgård
Opprinnelig vaktstue og fengsel
Bunker
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg
Husmannsplassen Smedstua lå her
Skyttergrop
I dette området ligger to ringvern og skytterstillinger
FoMA-festivalen arrangeres på dette området

 

 

Tilbake til startsiden

 

 

Raddison Blu Park Hotel