Tilbake til startsiden

Detaljkart for området nordøst på Fornebu

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Telenor Arena
Aker Solutions
Portnerboliger til Munkebakken
Fornebo. Hovedbygning
Munkebakken
Parkveien
Tuft etter badehus
Telenor
Villa Hareløkken
Villa Birkeli
Odonata
Brannstasjon
Kontrolltårnet
Hangar og verksteder
Fornebuporten
Badehus
Kilde: norgeskart.no
Aker Solutions
Diamanten
Her lå portnerbolig for Fornebo hovedgård
Opprinnelig vaktstue og fengsel
Bunker
Forsvarsanlegg
Forsvarsanlegg