Tilbake til startsiden

Detaljkart for området ved Holtekilen

Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Portnerboliger
Bunker fra 1940
Tidligere hangar
Solstua
Oksenøen (Oksenøya) Bruk
Tysk kaserne fra 1940
Her lå Kilenstua forretning
Her lå fangeleiren fra 1940
Kilde: norgeskart.no
Her lå Kilen husmannspalss under Fornebo hovedgård
Her lå et hønseri (Nedlagt i 1947)
Fundament for kran
Her styrtet et tysk fly
Lilleøya gravlund

 

 

 

Oksenøya skole