Bunkerhus

Se også detaljkart

Dette var en kvadratisk bygning i tegl, med forsterket tak i betong og med et tretak på toppen.
Den ble bygget som bunkerhus av tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945). Senere ble den benyttet som transformatorbygning av elektrisitetsverket.

I 2021 var bygningen forfalt; de gamle dørene var blokkert og sperret med stålplater og kjellervinduer var murt igjen.

Hva bygningen ble brukt til, er ukjent, men man antar at det kan ha vært til lagring av våpen og ammunisjon.

Bygningen ble revet i 2022 som følge av utvidelsen av E 18 og den nye innkjøringen til Fornebulandet.


Se også Flyplassen under andre verdenskrig


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Kulturminnesøk

 

 

 

 

Bunkerhuset 2021. Huset ble senere revet. Foto: Kjell-Ole Haune. Kilde: Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum.
Bærum kommune
Tilbake til startsiden