Bunkeren er markert med blå strek. Kilde: Kulturminnesøk

 

Tilbake til startsiden

Bunker ved Bruksveien

Ved Bruksveien 54 og 52 ligger en bunker fra andre verdenskrig (1940−1945) da tyskerne drev flyplassen på Fornebu. Bunkeren er en U-formet tunnel. På det øverste bildet ser vi hvor tunnelen går inn i fjellet på eiendommen til Bruksveien 54. Den kommer ut i fjellskråningen på nabotomten, Bruksveien 52.

Underveis er tunnelen delt opp i rom med flere teglsteinsmurer.

Tunnelåpningene ligger på privat grunn.

Noen hevder at denne hulen er fra før krigen og stammer fra forbudtstiden. Den skal ha blitt brukt av smuglere til å skjule alkoholholdige varer som ble lastet av ved Bruksveien. Det er ikke umulig at det har vært et huleinnslag her tidligere som tyskerne utbedret. Men man må anta at hulen i hovedsak er bygget av tyskerne, da den har mange likhetstrekk med andre hulebunkere bygget av tyskerne.


Kilder:

Haune, Kjell-Ole. (2023). Rapport om Forsvarsverk og Krigsminner i Bærum. Bærum kommune

Rapport om krigsminner på Fornebu laget av Elisabeth Skaset. Kulturvernkontoret Bærum kommune

Kulturminnesøk

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Bunkeren går inn i fjellet ved det lille røde uthuset til venstre bak gjerdet. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nord. Huset til høyre er Bruksveien 54. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Her ser vi inngangen til bunkeren. Foto: Knut Erik Skarning
Inne i bunkeren er det flere steder teglsteinsmurer.
Foto: Knut Erik Skarning