Tilbake til startsiden

Aker Solutions ASA

Se også detaljkart

Aker Solutions har i dag (2018) tilhold to steder på Fornebu. Det ene er i Fornebuporten i Oksenøyveien 8, dit de flyttet i 2015. Det andre er i Snarøyveien 20.

Aker Solutions har sitt navn etter det tidligere selskapet Akers mekaniske verksted som ble grunnlagt i daværende Aker kommune.

Aker Solutions er et internasjonalt oljeserviceselskap som leverer ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialisttjenester og totalløsninger til oljeindustrien. Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg. Konsernet har også en betydelig aktivitet knyttet til leveranser til prosjekter for gass- og kullkraftverk, metallforedling og andre utvalgte industrier. Virksomheten er organisert i ni forretningsområder; Engineering, Drilling Technologies, Maintenance, Modifications and Operations, Mooring & Loading Systems, Oilfield Services & Marine Assets, Process Systems, Subsea, Well Intervention Services og Umbilicals.


Kilder:

Wikipedia

Aker

 

 

 

 

Aker Solutions i Fornebuporten 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Aker Solutions i Snarøyveien 20 i 2018. Sett fra sydøst. Kilde: Google Maps