Tilbake til startsiden


Solberg leverte kalk til Akershus festning i 1560. Solberg kalkovn er avmerket på et kart fra 1825. Solberg kalkovn leverte i 1834 kalk til "oppføringen av Det kongelige slott".

Det var vanskelig å finne rester etter kalkovnen i 2020.

Se også Mer om kalkbrenning

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også detaljkart
Solberg kalkovn skal ha ligget ca. 30 meter opp i skogen bak bilen. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Solberg kalkovn