Adressen er Borkenveien 1 og 3. (Gårdsnr. 47, Bruksnr. 31)

Vøyenenga skole er en ungdomsskole (8–10).

Skolen ble offisielt åpnet i 2007. Den er tegnet av ØKAW Arkitekter i Oslo og er den første skolen Bærum kommune ikke eier, men leier. Bærum har inngått et såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS) med Entra Eiendom, som eier bygningene. Kommunen betaler en årlig husleie
på ca. 8 millioner kroner.

Skolen var tidlig ute med å prøve ut bruk av nettbrett i undervisningen.

Som den første i Asker- og Bærum ble Vøyenenga skole sertifisert som Miljøfyrtårn. Skolen går foran og er et forbilde når det gjelder energisparing og miljøsatsing.

Skolen har 403 elever i skoleåret 2021/2022


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Vøyenenga skole

Aftenposten 24. desember 2015


 

 

 

  

Se også detaljkart
Tilbake til startsiden
Vøyenenga skole 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Vøyenenga skole

Vøyenenga skole 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning