Tilbake til startsiden

Adressen er Evjebakken 23. (Gårdsnr. 84, Bruksnr. 21)

Vestre Bærum prestegård var bolig for sognepresten i Vestre Bærum.
Betegnelsen "prestegård" er ikke korrekt siden det alltid har vært snakk om et bolighus med hage.

Boligen ble bygget i 1912 på Evjes grunn.
Arkitekt var landbruksingeniør Ulrik Sverdrup.

Sogneprest Johan Fredrik Lund ga i 1909 uttrykk for sin bolignød. Han kontaktet både Kirkedepartementet, og dessuten Bærum sognestyre for å sanke støtte til sin søknad om å få en egen prestebolig. Boligen ble bygget etter mange diskusjoner om beliggenhet og finansiering, og til slutt kunne sognepresten kunne flytte inn 4. november 1912.

Eiendommen var senere bolig for prestene i Helgerud kirke. Den er nå registrert som kulturminne.

I januar 2004 ble eiendommen solgt til Tårnsvalen Barnehage AS. Barnehagedriften ble det imidlertid ikke noe av, da eiendommen ble solgt videre allerede samme år til en privatperson.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Budstikka 23. mars 2004

 

 

  

Uthuset ved Presteboligen 2020. Huset er fra omkring 1920. Sett fra vest, fra Evjebakken. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Presteboligen 2020. Huset er fra omkring 1920. Sett fra vest, fra Evjebakken.
Foto: Knut Erik Skarning

Vestre Bærum prestegård