Tilbake til startsiden


Rett nord for ved Franzefossen ligger et gammelt veifar
. Ifølge Bærumskart er dette en del av en gammel vei til Ringerike. Her er det trolig rester av et brohode.

Kilde:

Bærumskart

 

Veifaret er den brune streken midt på bildet. Andre markeringer er andre kulturminner og kulturmiljøer. Kilde: Bærumskart

Veifar ved Franzefoss

Slik så det gamle veifaret ut i 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Dette er trolig et brohode til en gammel bro over Sandvikselven. Foto: Knut Erik Skarning
Veifaret fortsetter sydover. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning