Valler kalkovn

 

 

 

Valler kalkovn lå der Vallerveien 102A ligger.

Valler leverte hele 600 tonn kalk til Akershus festning i 1601/1602. I 1825 leverte Valler 160 tonn kalk til det første Rikshospitalet i Christiania.

Ifølge eieren av huset ble rester etter kalkovnen påvist i hagen foran (til høyre for) huset. Se nederste bilde. Ifølge Bærumskart lå ovnen til venstre, rett bak huset på det øverste bildet.


Kilde:

Bærumskart

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Huseier i Vallerveien 102 A

  

Se også detaljkart
I haven til høyre for dette huset lå, ifølge eieren av huset, Valler kalkovn.
Sett fra nordvest, fra Vallerveien. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Kalkovnen lå til høyre på dette bildet. Her ble det funnet kalkrester. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning