Tilbake til startsiden

Adressen er Kirkeveien 60. (Gårdsnr. 8, Bruksnr. 5)

Ragnhild Nilsen Tryland startet en kolonialforretning her i 1926.
Forretningen het R. N. Tryland.

E. Andersen Nordbø overtok forretningen i 1928 og kalte den Trylands Eftf (Etterfølger).

Forretningen solgte kolonialvarer, melk og brød.


Se også: Mer om handel i Bærum


Kilder:

Løkeberg vel 1914–1944

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

 

  

Se også detaljkart
Her lå tidligere kolonialforretningen R. N. Tryland. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

R. N. Tryland og Trylands Eftf.