Tilbake til startsiden

Adressen er Rudssletta 90. (Gårdsnr. 78, Bruksnr. 301)

Transportsentralen Asker og Bærum AS (TAB) er en av landets største transportsentraler. Foretaket ble etablert i 1967. Historien bak er beskrevet nedenfor.

Bilbasert varelevering tok gradvis til fra 1920-tallet. Transportarbeiderforeningen for Bærum ble etablert i 1930. Asker Lastebileierforening ble etablert i 1937. Kjøreoppdragene dreide seg om transport av alt fra brensel, torv, jord- og steinmasser til bygningsmaterialer, flytteoppdrag og varekjøring. En del drev også med snøbrøyting.

I 1938 fikk en gruppe lastebileiere i Bærum leid kontor hos bensinstasjonen Mobil Oil i Drammensveien på Stabekk. Bærum Kjørekontor AL (aksjelag) ble etablert av ca. 20 lastebileiere i dette lokalet, med Erland Kleve som forretningsfører. Asker Lastebilsentral AL ble etablert under andre verdenskrig (1940–1945), da en gruppe lastebileiere etablerte felles kjørekontor i Jens Jørgensens Gulf-stasjon i Drammensveien, der Elvelygården senere ble oppført. Lastebileierne kjørte blant annet knott (små vedbiter som ble brukt som drivstoff i biler), som de hentet på Ringerike og i Sigdal, og som ble lagret hos Jørgensen og i Fusdallåven. Etter krigen ble kontoret flyttet til underetasjen i Berggården i Drammensveien. Høsten 1959 flyttet Bærum Kjørekontor inn i nytt kontor- og servicebygg i Drammensveien 339 på Stabekk.

I 1967 ble de to transportsentralene slått sammen til Transportsentralen Asker og Bærum AL, med hovedkontor på Stabekk og filialkontor i Asker. All virksomhet ble samlet i et eget bygg i Rudssletta 90 på Rud i 1984. Filialen i Asker ble da nedlagt, etter å ha vært drevet i en brakke ved siden av Statoils bensinstasjon i Askerveien 71 fra 1982.

Virksomheten ble omorganisert i 2005, med TAB Holding AS som morselskap til tre datterselskaper:

- Transportsentralen Asker og Bærum AS driver alle aktivitetene som transportvirksomheten genererer, inkludert drift av bensinstasjonen på Rud.

- TAB Eiendom AS driver eiendomsvirksomhet.

- TAB Anlegg AS har siden 2005 drevet et anlegg på Yggeset avfallspark i Heggedal for gjenvinning og sortering av avfall, samt mottak og deponering av masser fra bygg- og anleggsindustrien.

Transportsentralen Asker og Bærum hadde i 2022 en variert bilpark på 115 egne biler, og de påtar seg mange slags transportoppdrag.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

TAB

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Transportsentralen Asker og Bærum AS på Rud 2020. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning

Transportsentralen Asker og Bærum AS