Tilbake til startsiden

Adressen er Olav Ingstads vei 11. (Gårdsnr. 80, Bruksnr. 54)

Topaas og Haug AS er et entreprenørselskap innen bygg og anlegg, samt veivedlikehold.

Selskapet ble etablert av Ivar Topaas og Alf Otto Haug på Kolsås 14. juni 1954. De kjøpte en bulldoser og hadde sitt første oppdrag med å bygge skogsbilveien fra Tverrelva til Monsebråten i Lommedalen. Et kontor ble etablert i Industriveien 11 i Sandvika i 1960. Dette ble senere flyttet til Åmotgården og videre til Randersgården i 1972. Selskapet leide verkstedlokale hos Stabekk Auto frem til 1973, da det flyttet til egne lokaler der Lommedalen Trevarefabrikk hadde vært.

Topaas og Haug vokste i takt med utbyggingen av Bærum på 1950- og 1960-tallet. Selskapet var ansvarlig for de tekniske anleggene ved utbyggingen av Rud-Hauger industriområde
(1971–1979). All virksomhet ble i 1980 samlet i en egen bygning på Rud i Olav Ingstads vei 11. Topaas trakk seg ut av selskapet i 1983, og Tore Haug overtok som daglig leder i 1986.

Selskapet hadde ca. 42 ansatte i 2022.

Topaas og Haug er sertifisert i Miljøfyrtårn.


Prosjekter
Topaas og Haug har vært involvert i kjente veiprosjekter som Bleikerveien (1978), Toppenhaug (1982–85), Sleiverud (1985–87), ny Lommedalsvei (1979 og 1987) og omlegging av Griniveien (2006). Selskapet har utført grunnarbeidene til boligfelt som Løkenhavna/Kolsberg-Hauger (1978–82), Toppenhaug (1982–85), Goslia (1986–93) og Trulsrudmarka (1999–2007). Videre har de vært involvert i byggingen av kjente idrettsanlegg som Nadderud stadion (1958), Jarmyra (1963), Haga golfpark (2003) og en rekke kunstgressbaner.
Av nyere prosjekter selskapet har vært involvert i kan nevnes Bekkestua senter, Eikeli Videregående skole og Franskleiv skianlegg.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Topaas og Haug

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Topaas og Haug på Rud.
Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning

Topaas og Haug