Tilbake til startsiden


Engervannet var, sammen med Hunnbotn i Borge i Østfold, Norges første oppdrettsanlegg for laks og sjøørret i "saltvand". Gårdene Løkeberg, Løkke og Blommenholm gikk i 1869 sammen om å lage et oppdrettsanlegg for ørret og laks i Engervannet. Yngel skulle slippes ut i Øverlandselven, og etter et par år ville fiskene gå ned i "saltvandsparken" i Engervannet og vokse seg store. Ved Engervannets utløp skulle et stengsel, en demning, hindre fisken å komme videre ut i havet. De to–tre gamle stolpene på den lille øya i Engervannsoset er de siste synlige rester av "saltvandsparken" fra 1869. Parken ble ingen suksess.


Kilde:

Opplevelser langs Øverlandselva

 

 

 

 

 

 

  

Stolper etter demning. "Saltvandsparken" i Engervannet

Disse stolpene er det eneste som står igjen fra da man forsøkte å lage oppdrettsanlegg i Engervannet. Kilde Opplevelser langs Øverlandselva
Engervannet år 1900. Her ser vi at det står igjen noen flere stolper. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek