Tilbake til startsiden

Adressen er Stanga 19. (Gårdsnr. 84, Bruksnr. 294)

Stanga avlastningssenter, ofte kalt bare Stanga, ble etablert i 1997 og er et avlastningstilbud til familier med særlig tunge omsorgsoppgaver. Ifølge Bærum kommune – Stanga avlastningssenter tilbyr de (2022) hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8–18 år som strever med utfordringer som angst, ADHD, autisme, depresjon eller annet.

På Stanga avlastningssenter er det forskjellige innendørs aktiviteter som data, TV-spill, air hockey, brettspill og ulike formingsaktiviteter. Det er utstyr til utendørs aktiviteter med skøyter, akebrett, ski, sykler og ball. I tillegg til dette benytter senteret seg av eksterne aktivitets- og kulturtilbud.

Senteret drives av Bærum kommune.

På stedet lå opprinnelig statsminister Emil Stangs sommerbolig.
Emil Stang kjøpte den nordvestre delen av Evje omkring 1870 og bygget en villa der. Her bodde han, for det meste om somrene, frem til sin død i 1912.

Stangs hus ble tatt i bruk som legebolig for Bærum sykehus.

Senere brant huset ned, og et nytt hus ble reist. Det er dette som ble Stanga avlastningssenter.


Mer om Emil Stang
Emil Stang ble født i 1834 og døde i 1912. Han var stortingsmann i to perioder og var stortingspresident i 1889. I 1901 ble han høyesterettsassessor (juridisk embetsmann). Han var Norges statsminister fra 1889 til 1891 og fra 1893 til 1895. Emil Stang var en av grunnleggerne av partiet Høyre. Han var sønn av statsminister Fredrik Stang.

Emil Stang var sønn til statsminister Fredrik Stang.

Emil Stang har gitt navn til Emil Stangs vei.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune - Stanga avlastningssenter

Bærumskart

Store norske leksikon

Aass, Hjalmar. (2005). Evje ved Sandvika - en fredet plass på landet for statsminister Emil Stang. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 45

 

 

 

  

Se også detaljkart
Stanga avlastningssenter 2020. Sett fra øst. Vi ser det gamle Bærum sykehus bak til høyre. Foto: Knut Erik Skarning

Stanga avlastningssenter. Tidligere overlegebolig og Emil Stangs sommerbolig

Emil Stangs sommerbolig. Kilde: Aass, Hjalmar. (2005). Evje ved Sandvika - en fredet plass på landet for statsminister Emil Stang. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 46