Tilbake til startsiden

Besøksadresse er Hauger Skolevei 36.

Rud svømmehall åpnet i 2021.

Svømmehallen har to bassenger, et treningsbasseng på 50 meter x 25 meter, og et opplæringsbasseng på 12,5 meter x 9,5 meter. Begge har heve- og senkemuligheter for bassengbunnen, noe som gjør at de kan tilpasses en rekke ulike aktiviteter.

Svømmeanlegget på Rud er et av Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg, og det blir Norges første BREEAM-sertifiserte badeanlegg. Dette innebærer blant annet 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg, passivhus-standard og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 90 prosent.

Svømmehallen er intergrer med Bærum idrettspark (BIP) og kalles ofte BIP-hallen.

Arkitekt har vært NUNO Arkitektur.

Entreprenør har vært NCC (se lenke nedenfor)


Kilder:

Bærum kommune

ncc.no

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart

Rud svømmehall

Rud svømmehall. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum kommune
Inne i hallen finnes blant annet dette store treningsbassenget (50 m x 25 m). Bassenget kan deles opp og har bunn som kan heves og senkes. Her kan det lages hinderløype for barn (wibit). Temperaturen er 27–28 grader. Kilde: Bærum kommune