Tilbake til startsiden

Rud-Hauger Næringspark er et 400 dekar (mål) stort område med om lag 140 000 kvadratmeter næringsarealer, et av de største sammenhengende næringsarealer i Asker og Bærum. Næringsparken ble utviklet på grunnlag av en reguleringsplan fra 1971, som tillot bedrifts- og industrivirksomhet. Området ble fylt opp med småindustri, håndverk og verkstedsvirksomhet.

Blant dem som etablerte seg tidlig, var Erling Østby AS (senere Bakers) i 1972, Lauritzen & Thommessen, senere Lautom, i 1976, Sandvik Norge i 1977, Frionor-Produkter, Sandvika Veveri i 1978, Topaas og Haug i 1980, Franzefoss i 1981, Dønski Industri, senere DI Gruppen i 1982, Entreprenørservice i 1983 og Transportsentralen Asker og Bærum i 1984. Mot slutten av
1980-årene begynte også en del handelsbedrifter med butikkpreg å etablere seg i området. Disse drev på dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i en årrekke.
Foruten bedriftene som er nevnt ovenfor kjenner mange også disse:
Bertel O. Steen (bruktbil) i Løxaveien 5, Biltema i Rudsletta 66, Plantasjen i Johs. Haugeruds vei 20, Obs BYGG i Johs. Haugeruds vei 16 og Hjelpemiddelutlånet i Olav Ingstads vei 2.
Se detaljkart.

I 1995 ble Grunneierforeningen Rud-Hauger Næringspark etablert, med Hugo Pran i Entreprenørservice som formann. Foreningen hadde som formål å organisere og koordinere den videre utviklingen av området. I 1997 startet foreningen arbeidet med ny reguleringsplan for området, med Bærum Næringsråd som sekretariat. Planen, som trådte i kraft i 2006, åpner for utbygging av inntil 120 000 nye kvadratmeter nærings- og handelsarealer, og handel med volumvarer (plasskrevende varer). Bilbransjen i næringsparken er profilert gjennom markedsføringssamarbeidet Bilbyen Vest som ble etablert i 1997 og som teller rundt 30 bedrifter.

I 2019 besto Rud Hauger Næringspark, som er en del av Vestre Bærum Næringspark, av et variert næringsliv hvor største enkeltnæring var bilrelatert virksomhet. Området huset blant andre bilmerkene Tesla, Mercedes, Toyota, Peugeot, VW og Nissan samt storbilverksted.
Andre viktige næringsgrupper var møbel, sport, båt, transport/logistikkbedrifter, produksjonsbedrifter, samt en rekke grossister innen blant annet rør, elektro, blikk og festemateriell. De fleste landsdekkende kjede/engros servicebedrifter var etablert på området.s


Kilde:

LokalhistoriewikiRud-Hauger Næringspark. Sett fra sydvest.

Rud-Hauger Næringspark

Se også detaljkart