Tilbake til startsiden

Adressen er Skytterdalen 6. (Gårdsnr. 83, Bruksnr. 91)

Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole (NRG-U) er en privatskole som skriver på sitt nettsted: "NRG-U startet i Bærum høsten 2017 i midlertidige lokaler i Hamangskogen 60, og flyttet høsten 2018 til nye lokaler i Skytterdalen 6. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er NRG-U et supplement til den offentlige skolen. Vi gjør elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere."

Norges Realfagsgymnas (NRG) har holdt til sammen med NRG-U i Skytterdalen siden 2018, men fikk i 2021 egne lokaler i Kunnskapssenteret i Sandvika sentrum. Det var da 53 elever på skolen.

 

Kilder:

nrg.no

Budstikka 19. desember 2020

 

  

Se også detaljkart
Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Norges Realfagsgymnas Ungdomsskole