Tilbake til startsiden

Adressen er Dønskiveien 8. (Gårdsnr. 81, Bruksnr. 9)

Martina Hansens Hospital åpnet i 1936, og etableringen var basert på legatmidler gitt av frøken Martina Hansen.

Dette er et spesialsykehus som (2020) eies av Stiftelsen Martina Hansens Hospital, og som har driftsavtale med Helse Sør-Øst, RHF (Regionalt helseforetak).

Innen ortopedi utreder og behandler sykehuset de aller fleste plager i rygg, skulder, hånd, albue, hofte, kne, ankel og fot. Ortopedisk klinikk har også spesialister innen ortopedisk barnekirurgi og revmakirurgi. Innen revmatologi har de spesialister for alle revmatiske sykdommer.

Herman Hansen, "Appelsin-Herman" (1822–1892), var en fattig Christianiagutt som ble russisk millionær. Kallenavnet kommer av at han i ungdommen solgte appelsiner, noe som tidlig på
1800-tallet var en sjelden vare. Herman utviklet seg videre til å bli profesjonell hurtigløper, skuespiller og akrobat. Som omreisende sirkusartist kom han til Russland.
I sitt testamente fra 1885 skrev han at hans søster, Martina Hansen, skulle få nyte renter av hans formue. Martina Hansen døde i 1893, bare et par måneder etter "Appelsin-Herman". I Martina Hansens testamente, som hun skrev etter råd fra sin lege Alexander Malthe, ble det opprettet en rekke legater. Etter at i alt 630 000 kroner var disponert til disse formål, bestemte Martina Hansen at resten av formuen skulle anvendes "til beste for en anstalt for ubemidlede, skrofuløse barn." Skrofulose er en spesiell form for tuberkulose.

Dette legatet er grunnlaget for Martina Hansens Hospital. Det hadde i 1912 en kapital på
1 200 000 kroner, et beløp som ikke var tilstrekkelig til å bygge en institusjon og samtidig utgjøre en driftskapital. Først i begynnelsen av 1920-tallet kunne legatstyret, som besto av Alexander Malthe, Gunnar Mellbye og Sigurd Hesselberg, begynne å legge planer for reisingen av hospitalet.

Da planene for Martina Hansens Hospital etter hvert tok form, var skrofulosen forsvunnet, men det var et stort behov for behandling av ben- og leddtuberkulose, den såkalte kirurgiske tuberkulosen, og dette ble formålet for den nye institusjonen som ble innviet i 1936. På 1950-tallet endret imidlertid behovet seg mer i retning av ortopedisk kirurgi, og det ble flere pasienter med andre ben- og leddsykdommer. Hospitalet gikk da over til å bli et sykehus for elektiv (planlagt) ortopedisk kirurgi.

I 1980-årene ble det i tillegg opprettet en avdeling for revmatologi og revmakirurgi. Martina Hansens Hospital er blant de sykehus i Norge som behandler flest pasienter innenfor elektiv ortopedisk kirurgi og revmatologi.

I mai 2018 startet arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvadratmeter. Utvendig ble det lagt håndbanket, dansk teglsten, tilpasset den verneverdige hovedbygningen.
Den nye fløyen sto ferdig i 2020 med sengerom, undersøkelsesrom, operasjonsstue og sterilsentral.

Martina Hansens Hospital ble kåret til "Årets bedrift i Bærum" i 1921.

Martina Hansens Hospital er nærmere beskrevet i boken Vassbø, Tone (2011). Martinas arv. Martina Hansens hospital 1936−2011. Dinamo

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Martina Hansens Hospital

Budstikka 10, september 2020

 

 

 

  

Martina Hansens Hospital 1969. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Martina Hansens Hospital 2021. Sett fra nord. Vi ser den nyeste sykehusfløyen til høyre. Foto: Knut Erik Skarning

Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital 1951. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Dette er den gamle "Overlegeboligen" som ligger nordvest for sykehuset. Se detaljkart.
Bildet er tatt i 2021. Foto: Knut Erik Skarning