Tilbake til startsiden


Løkke kalkovn var i bruk i 1666 og så sent som i 1874.

Kalkstein til ovnen ble tatt ut i Skytterdalen ved Løkkeåsen.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Se også detaljkart
Det er vanskelig å se spor etter kalkovnen. Foto: Knut Erik Skarning

Løkke kalkovn

Løkke kalkovn lå i området der metalldøren til høyre står (2020). Sett fra vest. Metalldøren er uttaksåpning for kommunens sandsilo. Foto: Knut Erik Skarning