Tilbake til startsiden


Adressen er Bærumsveien 340. (Gårdsnr. 8, Bruksnr. 35)

Løkeberg skole er en tre-parallell barneskole (1–7).

Skolen sto ferdig til nyttår 1998, et halvt år etter planen.

Skolen ligger i et landlig område, med store grøntarealer og har en flittig brukt bålplass tilknyttet skolen.

Skolen skriver på sin hjemmeside ((2022):
"Vi har mange fine tradisjoner der "Levende læring" gjenspeiler seg. Det er årlige forestillinger på de fleste trinn, temauker, vennskapsuker, miljøuke og langlunsj. Vi er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid og har siden høsten 2017 brukt læringsbrett som et viktig verktøy. Alle elevene har sitt eget læringsbrett og vi har Apple-tv i alle klasserom. Vi har erfart at læringsbrettene gir nye muligheter for tilpasset opplæring i klasserommet og gir læreren mange kreative verktøy for å drive frem god undervisning.

For elever fra 1. klasse til 4. klasse har vi et variert tilbud med mange ute og inne aktiviteter på SFO. Barna våre er veldig fornøyd med samarbeidet SFO har med Sjøholmen. 4. trinn drar på tur en gang i uka og gjør ulike fritidsaktiviteter som avhenger av årstid. Elevene lærer om fjæra, padler i kano og pilker. Dette er noen av mange varierte aktiviteter"

Skolen hadde skoleåret 2021/2022 518 elever.


Se også Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Løkeberg skole

 

 

 

 

  

Skolen er bygget etter tunskoleprinsippet med bygninger i en krans rundt en skjermet skolegård. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Løkeberg skole 2020. Sett fra nordøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Løkeberg skole