Tilbake til startsiden


Adressen er Lindelia 47.  (Gårdsnr. 5, Bruksnr. 133)

Lindelia sykehjem og omsorgsboliger ble på grunn av pandemien offisielt åpnet av Ordfører Lisbeth Hammer Krog først 10. november 2021, men var i drift fra høsten 2020.

Beboerne og de ansatte ved sykehjemmet er hentet fra Berger sykehjem og Østerås sykehjem. Lindelia sykehjem ble dermed Bærums største sykehjem.

Lindelia sykehjem har 132 langtidsplasser, fordelt på seks avdelinger. I tillegg er det et
dagsenter med 12 plasser. Plassene blir tildelt via Tildelingskontoret i Bærum kommune.
Sykehjemmet består av to hus ( A og B) forbundet med en glassgang.
Hus-A: Avdelingene: A1, A2 og A3 Administrasjon og Dagsenter
Hus-B: Avdelingene: B1, B2 og B3
På stedet er det også ti omsorgsboliger innen psykisk helsevern og rus, og det er to treningsboliger.
Det er etablert tre hageanlegg, hvor én er åpen for publikum og to er lukkede sansehager for beboerne.

Sykehjemmet er topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen for beboerne og medarbeidere bedre.
En av løsningene Lindelia sykehjem har tatt i bruk er et nytt pasientvarslingssystem. Tidligere kunne bare gi varsling om at pasienten ønsket assistanse. Nå har det kommet en talefunksjon som gir muligheten for dialog. Det er også lagt opp til å kunne bruke et digitalt kameratilsyn på sikt.
En annen teknologi som er i bruk er bevegelsessensorer, som gir informasjon om pasienten for eksempel står opp av sengen, noe som kan være viktig informasjon for å forebygge fall.
Rundt om på Lindelia er det plassert posisjonsfyr. Beboerne går med et smykke på armen eller rundt halsen som fungerer som en sporingsbrikke. På den måten kan beboere med en demenssykdom bevege seg fritt.
Noen senger har sensorer som gir beskjed til personalet dersom en beboer har stått opp av sengen, forteller tjenesteleder Grete Haugland. Dessuten kan vi registrere eventuell fukt – og behov for skift.
Sengen har innebygd teknologi slik at vi for eksempel kan veie pasienten i sengen og overføre data direkte til pasientens journal.


Kilder:

Bærum kommune

Byggeindustrien

Lindelia sykehjem

Budstikka 10. november 2021

 

 

  

Gjettum skole 2006. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også detaljkart
Lindelia sykehjem. Sett fra syd. Vi ser omsorgsboligene nede til venstre.
Kilde: kart.1881.no

Lindelia sykehjem

Sykehjemmet sett fra nord. Kilde: Bærum kommune