Tilbake til startsiden

Adressen er Levre skolevei 6. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 142)

Levre er en barneskole (1–7) som ble innviet i 1977.

Levre skole ble bygget i korsform med tre undervisningsfløyer omkring et mediatek. I underetasjen var det forming, administrasjon og helseavdeling.

Skolen ble bygget for 12 skoleklasser, barnehage og fritidshjem. Både barnehagen og fritidshjemmet hadde egen pedagogisk leder. Fritidshjemmet ble senere lagt ned, og SFO og 1.trinn overtok disse lokalene.

Levre skoles første rektor var Inger Karin Humborstad, og hun skrev om den nye skolebygningen: "Bygningsmessig er vi gitt de beste muligheter. Skolen er funksjonelt meget godt utformet, og i tillegg virker den lun og vennlig. Skolens utforming med foldeveggsystem som gir mulighet for ulike romdelinger, må framheves. Her har man lykkes i å beholde det som man har ansett som "verdifullt" med det lukkede systemet, samtidig som man har alle muligheter for en mer ledig og engasjerende arbeidsform som en åpen skole gir."

Skolen hadde en lekeskulptur laget av Stefanny Hillgård.

Skolen ble revet i 2018 og ny skole sto ferdig i 2020.

Til de som skal begynne på den nye skolen, står det på hjemmesiden:
Vi er stolte av vår nye, moderne skole med
- unike, flotte uteområder
- et eget uteskoleområde
- turområde i nærmiljøet
- store garderober for elever
- intime, hyggelige trinnavdelinger
- store klasserom tilknyttet fellesrom
- en lys, flott storstue
- en lys og åpen lobby

I skoleåret 2021/2022 hadde skolen 547 elever.


Levre skoles musikkorps
skolens hjemmeside står følgende:
"Levre Skoles Musikkorps ble stiftet i 1980, og har nå (2022) rundt 55 medlemmer, fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps.

Medlemmene går gjennom en tre-trinns undervisningsstige: Det første året som aspirant, deretter som junior i to år, og endelig som medlem i hovedkorpset. Alle får individuell undervisning en gang i uken, i tillegg til ukentlige samspilløvelser.

Det er gøy å være korpsmedlem. Kjernen i korpsets aktivitet er det musikalske, men vi legger samtidig stor vekt på å ha et godt sosialt miljø. Vennskap går på tvers av alder og klasser. I løpet av året har vi mange aktiviteter, som for eksempel forskjellige konserter, to helgeseminarer, bowlingkveld og pizzaaften. Den årlige korpsturen i juni er høydepunktet.

Korpset er en selvstendig, foreldredrevet organisasjon tilsluttet Norges Musikkorps Forbund. Vi arrangerer loppemarked en til to ganger i året, og det er overskuddet herfra som utgjør hovedinntektskilden."


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Levre skole

Levre skole musikkorps

Skolen har egen sang. Kilde: Levre skoles hjemmeside
Se også detaljkart
Den "gamle" Levre skole. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki

Levre skole og Levre skoles musikkorps

Nye Levre skole 2021. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Nye Levre skole 2021. Baksiden av bygningen ovenfor. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Idrettsanleggene syd for skolen 2021. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning