Tilbake til startsiden

Lautom AS var en leverandør av bilrekvisita og industriprodukter, etablert 1. februar 1926 i Oslo av Rolf Lauritzen og Karl Thommessen. Firmaet Lauritzen & Thommessen drev først som importør av bilrekvisita, senere stadig mer med industrirettede produkter.

Selskapet ble omdannet til aksjeselskap i 1959, flyttet i 1976 til Hauger Skolevei 18 på Rud og endret navn til Lautom (navn laget av Lauritzen og Thommessen) i 1991. Adressen Hauger Skolevei 18 eksisterer ikke lenger, men lå rett ved der Bærum Ishall ligger.

Hydraulikk- og pneumatikkavdelingene sto for størstedelen av omsetningen i selskapet, som hadde avdelinger i Ålesund, Harstad, Trondheim og Bergen. (Pneumatikk er utnyttelse av energi ved hjelp av komprimering og ekspansjon av gasser).

Lautom ble i 2004 solgt og fusjonert med Kolberg Caspary Maskin til Kolberg Caspary Lautom AS i Asker. Lautomanlegget på Rud ble da fraflyttet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

kcl.no

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Lautom lå i området der Bærum Ishall ligger. Bildet viser ishallen i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Lautom AS, tidligere Lauritzen & Thommessen