Tilbake til startsiden

Kalkovn (Søndre Nes)

 

 

Kalkovnen lå der det i dag er en privat hage.

Opprinnelig var kalkovnen for Nes her ved Søndre Nes. Kalkbrenning var en viktig inntektskilde, og det er mulig det var en rik kalkåre de kunne hente kalkstein fra. Nes leverte årlig 600 tønner kalk, for det meste til Akershus festning.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Nilsen, Karl. (1974). Kalkovner i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 15 

Se også Detaljkart
Midt i bildet, mellom det lysegrå og det mørkegrå huset, lå Søndre Nes kalkovn.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning