Tilbake til startsiden

Kalkovn (Nordre Nes)

 

 

 

Det var vanskelig å se rester etter kalkovnen i 2020.

Opprinnelig lå kalkovnen for Nes ved det som er Søndre Nes i dag. Kalkbrenning var en viktig inntektskilde, og det er mulig det var en rik kalkåre de kunne hente kalkstein fra. Nes leverte årlig 600 tønner kalk, for det meste til Akershus festning.

Kalkovnen på bildet, ved Nordre Nes, skal ha blitt etablert senere, etter at den opprinnelige Nesgården ble delt.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Nilsen, Karl. (1974). Kalkovner i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 15 

Se også detaljkart
Ved det lille hvite huset til høyre for midten av bildet lå Nordre Nes kalkovn.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning