Tilbake til startsiden

Innerst i veien Åsterudsletta ligger rester etter en kalkovn som kan ha hørt til Nordre Nes.
I dag er ovnen svært gjengrodd.

Ovnen er registrert av Rolf Riiser i 2001.

Se også Mer om kalkbrenning


Kilde:

Bærumskart

I haugen ligger steiner som sannsynligvis er rester av kalkovnen.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Stien skjærer gjennom en haug der kalkovnen lå. Foto: Knut Erik Skarning

Kalkovn ved Åsterudsletta

Restene av kalkovnen ligger i stien vi ser midt i bildet, ca. 30 meter opp fra ballbanen.
Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2012. Foto: Knut Erik Skarning