Tilbake til startsiden

I den gamle kalkmølla til Franzefoss ble kalkstein malt (knust/pulverisert). Virksomheten ble overført til industriområdet lengre nord i 1964.

I forbindelse med ny E68 ble mølla i 1980 regulert til spesialområde. Det ble inngått avtale med Bærum kommune hvor Franzefoss avsto grunn til ny vei, mot at kommunen restaurerte bygningen utvendig.

I 1985 ble et påbygg fra 1943 revet, og møllebygningen ble renovert utvendig av Bærum kommune.

I 1989 var Mølla renovert innvendig og ble brukt til blant annet møter, seminarer og private arrangementer.

I 2005/2006 ble Franzefoss Bruk AS overtatt av Franzefoss Minerals AS, og Mølla ble organisert som et eget aksjeselskap, Franzefoss Kalkmølle AS.

Stiftelsen Kalkmølla Kulturstasjon ble etablert som ansvarlig for konserter og annen kulturaktivitet i 2006, og et Bostonflygel (designet av Steinways & Sons) ble anskaffet.

Målet med kulturstasjonen er å skape en levende musikkarena, der musikkopplevelsen står i sentrum. Programmene spenner fra kammerkonserter til jazzkonserter. 

Det er gitt ut en bok om Kalkmøllas historie og konsertene de første 10 årene. Boken er en dokumentasjon på alle artistene som har opptrådt på Kalkmølla Kulturstasjon frem til høsten 2016. Se kulturstasjonen.no


Kilder:

Kulturstasjonen.no

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

 

Franzefoss kalkmølle 1920. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Franzefossen 2020. Fossen ga kraft til kalkmølla. Kraften ble overført med turbiner som lå inntil mølla rett til høyre for fossen. Til venstre for fossen er det en fisketrapp og et teinested med en heiseanordning. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Kalkmølla Kulturstasjon, tidligere Franzefoss kalkmølle

Kalkmølla Kulturstasjon, tidligere Franzefoss kalkmølle, 2020. Sett fra nord.
Foran bygningen står en liten gruvevogn som var en gave fra de ansatte ved Franzefoss i forbindelse med 75-årsjubileet for Franzefoss AS i 1994.
Foto: Knut Erik Skarning
Rett over veien for kulturstasjonen står siloene der det ble lagret kalkprodukter. Sett fra nordvest. Bildene er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
I dette området, rett nord for siloene, skal Hamang kalkovn ha ligget. Se Detaljkart. Dette var en bondekalkovn. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning