Tilbake til startsiden

På kartet øverst på siden ser vi at det starter en hulvei nede ved eleven. Denne hulveien forgrener seg i to hulveier når vi går nordover.

Hulveiene er fra Jernalderen eller middelalderen (500 fvt.–1500 evt.).

En hulvei er et tråkk det det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.


Kilder:

Bærumskart

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Når man ser dette terrenget foran seg mot syd, er man der restene etter de to hulveiene starter. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Kart som viser de to hulveiene. Kilde: Bærumskart

Hulveier ved Kolsås

Når man står og ser terrenget på bildet ovenfor, kan man snu seg 180 grader og se dette området. Den tydelige stien midt på bildet er ikke en hulvei. Men på hver side av stien er det tydelige forsenkninger i terrenget; det er de to hulveiene. Sett fra syd.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Hulvei
Hulvei