Tilbake til startsiden

Adressen var Toppåsveien 17. (Opprinnelig: Gårdsnr. 86, Bruksnr. 43)

Heggeli ble fradelt Levre i Mellomkrigstiden (1918–1945). Gartner Ivar Hermansen drev gartneri her omkring andre verdenskrig (1940–1945). Sønnen, Ingvar Hermansen, utvidet gartneriet med flere veksthus.

Gartneriet var et blomstergartneri som ble drevet frem til omkring år 2000.

De gamle bygningene er revet, og det er satt opp nye hus på området.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Heggeli gartneri 2004. Sett fra syd. Toppåsveien går oppover (nordover) gjennom bildet. Kilde: kart.1881
Se også detaljkart
Her lå Heggeli gartneri. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Heggeli og Heggeli gartneri