Tilbake til startsiden

Aadressen er nå Presteveien 14. (Gårdsnr. 8, Bruksnr. 90)

Caroline og Harald Kristensen grunnla i 1924 Haraldstad Landhandleri i det som den gangen het Engervandsveien. Det var landhandleri i første etasje og leilighet i andre etasje. I 1929 overtok datteren Therese. Hun ble tidlig skadet i en trafikkulykke.

Fra 1963 til 1973 het butikken A/S Løkeberg Kolonial, og fra 1985 het den Ni til Nitten AS.

Fra 1988 holdt dyrebutikken Kjeledeggen til i huset. Fra 1996 ble butikken delt med rørlegger Frode Dahl. Fra 1999 til 2002 het butikken Hvalstad Fôrutsalg og ble drevet av Bente Marie Hvalstad. Fra 2003 har dyrebutikken 4 poter vært i huset.

4 poter har fôr og utstyr til hund og katt.
De skriver (2022) på sin hjemmeside blant annet:
"Vi er spesielt interessert i ernæring og satser på kortreist fôr og godbiter, helst fra Skandinavia. Det skal være så rent og sporbart som mulig." ... "Vi har et bredt utvalg av utstyr tilpasset alle fire årstider og alle døgnets tider, både til valp, familiehund, aktiv brukshund og katt. Sortimentet speiler vårt syn på etisk dyrehold og dyrevelferd."

Kurslokale og smellerkjeller (for luktetrening) leies ut til hunderelaterte aktiviteter, arrangementer og egentrening.


Se også: Mer om handel i Bærum


Kilder:

Bærum bibliotek

Ylva Maria Christensen, Innehaver av butikken 4 poter.

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

 

  

Ovenfor: Landhandleriet 1940. Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Caroline og Harald Kristensen 1940. De to startet landhandleriet.
Kilde: Bærum bibliotek

Dyrebutikk. Tidligere Haraldstad Landhandleri

I 2021 lå dyrebutikken 4 poter der landhandleriet lå. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning