Tilbake til startsiden

Gravhaugen er en lett synlig rundhaug som er 10 meter i diameter og 75 cm høy. Haugen har en avflatet profil, og langs randen har den en kjede av stein, en fotkjede. En fotkjede skulle fremheve haugen. Haugen har en svak forsenkning i toppen, men er trolig urørt. Formen tilsier at haugen ble bygget i eldre jernalder (500 fvt.–550 evt.).

Sydvest for gravhaugen ligger kalksteinsbruddet.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Informasjonsplakat på stedet

 

Gravhaugen og kalkbruddet er markert (R) oppe til høyre. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug og kalkbrudd ved Langenga

Slik så gravhaugen ut i 2020. Sett fra sydvest, fra stien. Foto: Knut Erik Skarning
Fleskum
Kalkbruddet 2020. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning