Tilbake til startsiden

Gjettum stasjon på Bærumsbanen ble opprettet 1930, og har navn etter gården Gjettum. Stasjonen var utstyrt med kioskbygning og venterom som nå er revet. Bygningene var tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei.

Stasjonen ble stengt i forbindelse med oppgradering av Bærumsbanen til T-banestandard (metrostandard). Den ble flyttet rundt fem hundre meter lengre øst og slått sammen med Valler stasjon. Bærumsbanen ble gjenåpnet i 2014.

Alle spor etter den tidligere stasjonen ble fjernet i forbindelse med oppgraderingen. Den nye linjen ble gravd ned i terrenget og lagt under veien Levretoppen.

Ved Bærumsveien, litt nedenfor (vest for) den gamle stasjonen, sto i mange år frontpartiet til Bærumsbanens vogn C 411 "Maja". Dette var den siste vognen som ble bygget på Avløs verksted i 1966. Fronten ble tatt vare på av en privatperson, Torbjørn Jelstad, da trikken skulle skrotes av Oslo Sporveier i 1993. "Maja" var et landemerke på Gjettum, der den sto i 14 år fra 1993 til 2007. Da ble den sendt til opphugging hos Hellik Teigen i Hokksund.
Torbjørn Jelstad var initiativtaker til Kolsåsbanens Venner og ledet foreningen fra 1993 til han døde i 2006.

Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen.

Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Reitan, Aage J. (2012): Kolsåsbanen 2000−2011. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 52

 

Se også detaljkart
Nye Gjettum stasjon 2020. Sett fra øst. Omtrent her, litt foran bildet, lå gamle Valler stasjon, mens gamle Gjettum stasjon lå ca. 500600 meter lengre bakover i bildet. De to gamle stasjonene ble slått sammen til den nye Gjettum stasjon da banen, etter oppgradering til T-banestandard, ble gjenåpnet i 2014. Foto: Knut Erik Skarning

Gjettum stasjon, den nye og den gamle

Gamle Gjettum stasjon 2009 da den ble nedlagt. Kilde: Bærum bibliotek
Her, bak gjerdet, lå gamle Gjettum stasjon. Sett fra syd.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Frontpartiet til Bærumsbanens vogn C 411. Se teksten nedenfor. Foto: Torbjørn Jelstad