Tilbake til startsiden


Adressen er Vallerveien 133.  (Gårdsnr. 5, Bruksnr. 28)

Skolen ble bygget på Vallers grunn. Den ble oppført i 1959 i armert betong og tre.

Skolen var framhaldsskole til 1970, senere ble den ungdomsskole (8–10).
Framhaldsskole var en skole som bygget på avsluttet syvårig folkeskole, og som var et mindre teoretisk og mer praktisk rettet alternativ til realskolen (middelskolen). I motsetning til realskolen kvalifiserte framhaldsskolen ikke for gymnaset.

Arkitekter var Franz Wozak og Gunnar Bugge.

Det har foreligget planer om å slå sammen ungdomsskolene Hauger og Gjettum, fordi politikerne ønsket større skoler i Bærum. På slutten av 2021 ble det avgjort at sammenslåingen ikke ble noe av.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Budstikka 24. november 2021

 

 

  

Gjettum skole 2006. Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også detaljkart
Gjettum skole 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Gjettum skole

Gjettum skole 1961. Skolen var da framhaldsskole. Sett fra sydøst.
Kilde: Bærum bibliotek