Tilbake til startsiden


Adressen er Brynsveien 88B. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 342)

Asker og Bærum Brannvesen (ABBV) ble etablert i 1999 etter sammenslåing av Asker brannvesen og Bærum brannvesen.

ABBR IKS ble etablert i 2020 etter sammenslåing mellom Asker og Bærum brannvesen, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen. ABBR er et interkommunalt selskap (IKS) med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker.

Brannstasjonene på Bekkestua, Fornebu og Gjettum er brannstasjonene i Bærum.

Allerede da beslutningen om å bygge Bekkestua brannstasjon var tatt, var det på det rene at kommunen også måtte ha en bistasjon. Det ble etter hvert klart at denne måtte ligge i Vestre Bærum, og det sted man valgte ble Levre. Stasjonen fikk navnet Gjettum brannstasjon.

Arkitekt for anlegget var Torolf Larsen, og hovedentreprenør var Ragnar Evensen.
Stasjonen fikk egen gymnastikksal.

Gjettum brannstasjon ble tatt i bruk i mai 1970.

stasjonens nettsted står (2022) følgende (noe redigert):
"På Gjettum brannstasjon er det 4 vaktlag. Minimumsbemanningen er 4 personer på vakt. Disse bemanner stasjonens mannskapsbil. Stasjonen har også egen skogbrannbil som bemannes ved behov av denne vaktstyrken.

Distriktet til Gjettum brannstasjon omfatter Slependen, Nesøya, Sandvika, Vøyenenga, Skui, Valler, Levre, Kolsås, Bærums Verk og områdene rundt Lommedalen til grensen mot Ringerike. I tillegg dekker stasjonen marka i Vestre Bærum.

Gjettum har spesielt utstyrt for hendelser utenfor vei og for tauredning. På stasjonen er det stasjonert et beltegående kjøretøy for helårsbruk, samt snøscooter som kan benyttes ved branner og hendelser i marka om vinteren. Snøscooteren benyttes også for å assistere personer som har skadet seg i marka om vinteren. Disse kjøretøyene benyttes i hele Asker og Bærum, samt utenfor våre kommuner når vi bistår andre brannvesen. Mannskapet er også trent for å redde personer ned fra store høyder og fasader ved hjelp av tau. Gjettum brannstasjon har en vannskadehenger som benyttes ved vannlekkasjer."


Kilder:

Asker og Bærum brannstasjoner

Gjettum brannstasjon

Øysang, Thorleif. Brann i Bærum. Bærum brannvesen gjennom 25 år – og litt til

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Gjettum brannstasjon 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Gjettum brannstasjon