Tilbake til startsiden

Adressen var Levretoppen 1 og 3. (Gårdsnr. 86, Bruksnr. 232)

Gjettum Lavpris var en kolonialforretning som lå ved gamle Gjettum stasjon.

Kjøpmann Jan Stålem, som også drev kolonial på Haslum, drev butikk her fra 1977.
I 1986 overtok Mohammad Sher med forretningen SA Mat. SA Mat endret navn til Gjettum Lavpris i 1995.

Forretningen ble avviklet på slutten av 1990-tallet.


Se også Handel i Bærum


Kilde:

Lokalhistoriewiki

  

Se også detaljkart
Her lå Gjettum lavpris. Her lå også tidligere Gjettum stasjon.
Sett fra syd, fra Bærumsveien. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Gjettum Lavpris